Informace o autoškole Zbraslav

Autoškola Zbraslav vznikla za účelem odborného a profesionálního školení budoucích řidičů. Školení probíhá nejdříve jako teoretická průprava žáka. Až si žák osvojí základní teoretické znalosti potřebné pro bezpečné používání automobilu přestoupí se k praktickému výcviku. Postupně je žák připravován k úspěšnému zvládnutí státní řidičské zkoušky.
Jízdy se provádí ve voze Fábia.

Naše hodnoty
Autoškole Zbraslav nejde jen o to, aby naši žáci dostali ridičské průkazy. Chceme žákům předat řidičské hodnoty, které musí mít každý správný řidič.
Pamatujte, že není umění někam dojet, ale umění je dojet do cíle bezpečně a s úctou k ostatním řidičům.
Cena
Možnost se dohodnout na splátkovém kalendáři na dvě až tři splátky během výuky. Relace cen: